Projektni menadžment

Projektni menadžment: EU fondovi, programi i javna nabava

PROJEKTI FINANCIRANI EU FONDOVIMA – priprema i provedba

EU projekti EU fondovi

Vaša ideja ima šansu za bespovratna sredstva. Obratite nam se!

PROJEKTI FINANCIRANI EU FONDOVIMA moraju se pripremiti kvalitetno. Glavni koraci pripreme projekata koji se financiraju EU fondovima su:

 • Preliminarna analiza
 • Analiza dionika
 • Analiza problema
 • Analiza ciljeva
 • Izbor strategije
 • Definiranje ciljeva i rezultata
 • Formulacija aktivnosti
 • Formulacija resursa
 • Formulacija indikatora
 • Formulacija rizika i pretpostavki
 • Analiza logičke tablice
 • Planiranje monitoringa
 • Plan evaluacije
 • Radni plan
 • Planiranje proračuna
 • Priprema javne nabave
 • Provedba javne nabave
 • Izvještaji

projekti.eu ima certifikat za pripremu i provedbu EU projekata.

Javna nabava:

 • Za naručitelje pripremamo dokumentaciju o javnoj nabavi i provedbu javne nabave.
 • Za ponuditelje pripremamo ponudu usklađenu natječajnoj dokumentaciji.

Potražite naš kontakt i javite nam se!