Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje za mikro i mala poduzeća i udruge

projekti.eu pruža cjelovitu podršku profitnim i neprofitnim subjektima da ojačaju administrativne, organizacijske i upravljačke performanse:

  • pravni aspekt poslovanja
  • financijski aspekt poslovanja
  • organizacijski aspekt poslovanja
  • marketing
  • upravljanje ljudskim resursima
  • menadžment malog i srednjeg poduzeća