Potpora za samozapošljavanje

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Potpora za samozapošljavanje

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo branitelja,  i druge agencije u RH, raspisuju pozive za dodjelu bespovratnih sredstava za otvaranje nove tvrtke ili obrta (SAMOZAPOŠLJAVANJE)

Javite se ako želite kvalitetan poslovni plan za vaše samozapošljavanje (cijena savjetodavne usluge navedena je na dnu stranice)

 

POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE HZZ:

Cilj POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

HZZ Trajanje mjere SAMOZAPOŠLJAVANJE

24 mjeseca

HZZ Visina subvencije SAMOZAPOŠLJAVANJE

Do 130.000 kn

HZZ Ciljane skupine: SAMOZAPOŠLJAVANJE

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju Zavoda.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

HZZ Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za četiri skupine korisnika: POSLOVNI PLAN

1. Skupina – do 130.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10–33)

2. Skupina – do 100.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

   • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
   • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
   • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
   • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41-43)

3. Skupinado 75.000,00 kn:

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
  • (H) Prijevoz i skladištenje
  • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
  • (J) Informacije i komunikacije
  • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
  • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
  • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)

4. Skupina – do 55.000,00 kn

Dodjeljuje se za registraciju djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:

  • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
  • (P) Obrazovanje
  • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno osnovnoj djelatnosti poslovnog subjekta, dok će se visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku.

HZZ Napomena:
Potpore se neće odobravati za djelatnosti koje su privremeno obustavljene odlukama stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) ili im je na bilo koji način ograničen rad zbog sprečavanja širenja koronavirusa.

Više pročitajte u uputama HZZ: HZZ-Samozaposljavanje_2202

Potpora za samozapošljavanje

Cijena izrade POSLOVNOG PLANA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE iznosi 1.200,00 Kn 

ALI TO NIJE CIJENA ZA VAS!

Potpora za samozapošljavanje

Ako popunite e-UPITNIK i zadovoljite kriterije za bespovratna sredstva za samozapošljavanje, cijena IZRADE POSLOVNOG PLANA iznosi 800,00Kn

*U Upitniku uz svoje ime upišite 800,00kn

Usluga se isporučuje na temelju Ugovora o isporuci savjetodavnih usluga (Opće uvjete poslovanja možete pročitati OVDJE)

DOGOVORITE PRIPREMU POSLOVNOG PLANA za SAMOZAPOŠLJAVANJE! ispunite UPITNIK i ostvarite popust!


Radujemo se Vašem uspjehu!