LAG SREDIŠNJA ISTRA 4.1.1

NATJEČAJ LAG SREDIŠNJA ISTRA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 1.1.1.  RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

LAG Središnja Istra objavio je natječaj referentne oznake 611100, Mjera 1.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za poljoprivrednike koji imaju sjedište na području:

Općine: Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Vrsar, Funtana, Sveti Lovreč, Žminj i Višnjan

Gradovi: Pazin i Poreč

Opći uvjeti za prijavitelje na LAG SREDIŠNJA ISTRA:

  • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
  • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta.

TKO MOŽE SUDJELOVATI NA LAG SREDIŠNJA ISTRA NATJEČAJU?

UVET JE EKONOMSKA VELIČINA I TO:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR (EVPG)
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR (EVPG)

**Pojašnjenje: podatak EVPG ili podatak o ekonomskoj veličini vašeg OPG-a možete saznati na dva načina: (1.) možete nazvati Savjetodavnu službu (kontakti) ili (2) možete na internetu preko portala Agronet (https://agronet.apprrr.hr) pročitati podatak (FADN kalkulator, na dnu tablice piše vrijednost OPG-a u eurima).

KOLIKO LAG SREDIŠNJA ISTRA DODJELJUJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OVOM NATJEČAJU?

Ukupni novčani fond natječaja iznosi 100.250,00 EUR

Najniži iznos javne potpore za jedan projektni prijedlog iznosi 5.000 EUR

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR 

Najviša UKUPNA vrijednost projekta iznosi 250.000 EUR (s PDV-om)

KAKO SE ISPLAĆUJE POTPORA?

a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate
b) kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
c) moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
d) iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

KOLIKI JE INTENZITET POTPORE (i koliko je vaše učešće)?

potpora iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi (OPG, OBRT), mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je nositelj projekta pravna osoba (JDOO, DOO, ZADRUGA), mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi (nositelju projekta) prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

DO KADA PROJEKTNE AKTIVNOSTI MORAJU BITI ZAVRŠENE?

Planirane aktivnosti moraju završiti najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.

ŠTO SE MOŽE NABAVITI/KUPITI BESPOVRATNIM SREDSTVIMA?

Popis prihvatljivih troškova po ovom natječaju: Prilog-II.-Lista-prihvatljivih-troškova-1

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: 

  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova
  • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i
  • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

KAKO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ LAG SREDIŠNJA ISTRA?

Projektni prijedlog šalje se poštom na adresu LAG-a od 17.07.2023. do 21.08.2023.

Natječaj je otvoren od 17.07.2023.

Natječaj završava dana 21.08.2023.

ISPUNJAVATE LI UVJETE ZA DOBIVANJE POTPORE LAG SREDIŠNJA ISTRA???

Dostavite nam sljedeću dokumentaciju:

  1. U Savjetodavnoj službi zatražite Potvrdu o veličini OPG-a (svrha izdavanja Potvrde je “LAG potpora”)
  2. U Poreznoj zatražite Potvrdu da OPG nema dugovanja
  3. Prikupite ponude/predračune za svaku stavku koju planirate kupiti bespovratnim sredstvima. Cijene neka budu bez rabata i bez popusta.

Ne temelju dostavljene dokumentacije provjerit ćemo bodove i usklađenost troškovnika. AKO BUDE UREDNO, zajedno ćemo PRIPREMITI KVALITETNU I KOMPLETNU PRIJAVU i PROVEST ĆEMO ZA VAŠ PROJEKT POSTUPAK NABAVE. e-konzultant pokriva sve potrebne faze pripreme i provedbe projektnog prijedloga po ovom natječaju. 

PROCJENA ŠANSE ZA PROLAZ NA LAG SREDIŠNJA ISTRA NATJEČAJU?

Provjerite svoje bodove ili nas kontaktirajte pa ćemo zajedno provjeriti bodove. Dokument s pojašnjenjem bodovanja je OVDJE: Prilog-VII.-Kriterij-odabira-1

Kako predati prijavu?

Zatražite besplatno savjetovanje u vezi s ovim natječajem (ispunite pristupnicu): OVDJE

Cijeli natječaj pročitajte: OVDJE

 Rezervirajte svoje mjesto već danas, kako bismo na vrijeme izvršili procjenu uspješnosti vaše investicije i u roku pripremili vaš projektni prijedlog…

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *