LAG ZAGORJE-SUTLA 4.1.1. povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

Natječaj LAG  „ZAGORJE-SUTLA“

NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 1.1.1.  RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Referentna oznaka: 22/1.1.1.

za poljoprivrednike koji imaju sjedište na području:

Općine: Kraljevec na Sutli, Kumrovec, Tuhelj, Zagorska Sela, Desinić, Hum na Sutli, Krapinske Toplice i Sveti Križ Začretje

Gradovi: Klanjec, Pregrada i Zabok

Opći uvjeti za prijavitelje:

  • fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta
  • mladi poljoprivrednici mogu biti upisani u Upisnik poljoprivrednika i manje od godinu dana u trenutku podnošenja prijave projekta.

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

UVET JE EKONOMSKA VELIČINA I TO:

a) za projekte u sektoru voća, povrća i cvijeća najmanje 6.000 EUR (EVPG)
b) za projekte u ostalim sektorima najmanje 8.000 EUR (EVPG)

**Pojašnjenje: podatak EVPG ili podatak o ekonomskoj veličini vašeg OPG-a možete saznati na dva načina: (1.) možete nazvati Savjetodavnu službu (kontakti) ili (2) možete na internetu preko portala Agronet (https://agronet.apprrr.hr) pročitati podatak (FADN kalkulator, na dnu tablice piše vrijednost OPG-a u eurima).

KOLIKO SE DODJELJUJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA PO OVOM NATJEČAJU?

Ukupni novčani fond natječaja iznosi 366.704,00  HRK.

Najniži iznos javne potpore za jedan projektni prijedlog iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 12.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.


Najviša UKUPNA vrijednost projekta iznosi 30.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

KAKO SE POTPORA ISPLAĆUJE?

a) kod ulaganja u opremanje do 3 rate
b) kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate
c) moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma
d) iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

KOLIKI JE INTENZITET POTPORE (koliko je vaše učešće)?

potpora iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20% uz uvjet:

a) ako se radi o fizičkoj osobi (OPG, OBRT), mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede.
b) ako je nositelj projekta pravna osoba (JDOO, DOO, ZADRUGA), mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi (nositelju projekta) prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

DO KADA SE PROJEKTNE AKTIVNOSTI MORAJU ZAVRŠITI?

Planirane aktivnosti moraju završiti najkasnije do 30. lipnja 2025. godine.

ŠTO SE MOŽE NABAVITI/KUPITI BESPOVRATNIM SREDSTVIMA?

Popis prihvatljivih troškova po ovom natječaju: PRILOG IV

Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su: 

  • troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova
  • troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova i
  • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

KAKO SE PRIJAVITI NA NATJEČAJ?

Projektni prijedlog šalje se poštom na adresu LAG-a od 04.11.2022. do 09.12.2022.

Natječaj je otvoren od 04.11.2022..

Natječaj završava dana 09.12.2022.

ISPUNJAVATE LI UVJETE ZA DOBIVANJE POTPORE???

Dostavite nam sljedeću dokumentaciju:

  1. U Savjetodavnoj službi zatražite Potvrdu o veličini OPG-a (svrha izdavanja Potvrde je “LAG potpora”)
  2. U Poreznoj zatražite Potvrdu da OPG nema dugovanja
  3. Prikupite ponude/predračune za svaku stavku koju planirate kupiti bespovratnim sredstvima. Cijene neka budu bez rabata i bez popusta.

Ne temelju dostavljene dokumentacije provjerit ćemo bodove i usklađenost troškovnika. AKO BUDE UREDNO, zajedno ćemo PRIPREMITI KVALITETNU I KOMPLETNU PRIJAVU i PROVEST ĆEMO ZA VAŠ PROJEKT POSTUPAK NABAVE. e-konzultant pokriva sve potrebne faze pripreme i provedbe projektnog prijedloga po ovom natječaju. 

KAKVE SU VAŠE ŠANSE NA OVOM NATJEČAJU?

Provjerite svoje bodove ili nas kontaktirajte pa ćemo zajedno provjeriti bodove. Dokument s pojašnjenjem bodovanja je OVDJE: Prilog-VIII-Kriteriji-odabira

Kako predati prijavu?

  1. Zatražite besplatno savjetovanje u vezi s ovim natječajem (ispunite pristupnicu): OVDJE

Cijeli natječaj pročitajte: OVDJE

Napomena: Upite i dokumentaciju zaprimamo najkasnije do 02.12.2022. po ovom natječaju. Rezervirajte svoje mjesto već danas, kako bismo na vrijeme izvršili procjenu uspješnosti vaše investicije i u roku pripremili vaš projektni prijedlog..