POTPORE ZA PODUZEĆA 2022. i 2023. godina

POTPORE ZA PODUZEĆA 2022. i 2023. godina

TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

  • najniži iznos 760.000,00  HRK
  • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga: od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Projektni prijedlog ćemo pripremiti samo i jedino ako utvrdimo da poslovni subjekt, poslovna ideja i planirani troškovnik zadovoljavaju sve parametre po gore navedenom natječaju.
Preporuka: Proučite Prilog 3. i bodove: NPOO Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Da bismo utvrdili polazište na e-mail voditelj.euprojekt@gmail.com dostavite:
GFI POD (2021., 2020., 2019.)
Obrazac PD-IPO (2021., 2020., 2019.) (povezane osobe)
Ugovore o dodijeljenim državnim potporama (2021., 2020., 2019.)
Ugovore o dodijeljenim potporama male vrijednosti (2021., 2020., 2019.)
Popis dugotrajne imovine 2021.
Ponude/Predračune dobavljača za radove/opremu/usluge koji će biti u vezi s projektnim aktivnostima (projektom) dopunjeno pripadajućom specifikacijom)
Popis osoba Projektnog tima (tko će od stalno zaposlenih biti dodatno angažiran na provedbi projekta: financije, izvještavanje, koordinacija)
Za dodatne informacije, pitanja, pišite nam na e-mail: voditelj.euprojekt@gmail.com