LAG JUŽNA ISTRA

LAG JUŽNA ISTRA: Natječaj za poljoprivrednike  1.1.3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Rok za prijavu projektnog prijedloga: od 25.10.2021. do 30.11.2021.

POTPORA: 100%

 Bespovratna sredstva po prijavitelju: 113.278,50 HRK

Raspoloživa sredstva: 3.794.323,40  HRK

Prijavitelj projekta mora:
• biti upisan u Upisnik poljoprivrednika (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima najkasnije do 01.10.2021.

• imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura

• biti mikro ili malo poduzeće

• biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
c. obrt
d. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e. zadruga.

Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta, ali moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije do dana objave natječaja na mrežnim stranicama www.leader.vallis-colapis.hr (01.10.2021.)

NAPOMENA: Ako ste u razdoblju od 2014. do današnjeg dana koristili T.O. 6.3.1. , tada nemate pravo podnijeti zahtjev za potporu na ovaj natječaj jer pripada istom programskom razdoblju.

Za INFORMIRANJE I PRIPREMU projektne prijave  za vaše poljoprivrednu djelatnost ispunite pristupnicu.

PRISTUPNICA

Potporu možete iskoristi za:

1. kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,

2. kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,

3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,

4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,

5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

PROVJERITE SVOJE BODOVE: Prilog IV. KRITERIJI ODABIRA

KOJU DOKUMENTACIJU MORATE PRIKUPITI: Prilog I. Dokumentacija

KAKO PODNIJETI ZAHTJEV ZA POTPORU?

PRIKUPITE PONUDE ZA SVE ŠTO PLANIRATE NABAVITI BESPOVRATNIM SREDSTVIMA  s cijenama bez rabata i bez popusta (za robu, radove, usluge, životinje, odnosno sve što planirate kupiti pomoću potpore). Jedna stavka troška na jednu ponudu. Ponude moraju glasiti na poljoprivredno gospodarstvo (OPG/SOPG/OBRT/ZADRUGU/TRGOVAČKO DRUŠTVO).

ISPUNITE PRISTUPNICU: dostavite svoje KONTAKT podatke da vas možemo NAZVATI, INFORMIRATI  i uspješno pripremiti projekt za vaš OPG.

PRISTUPNICA

Cijeli natječaj pročitajte ovdje

Kontaktirajte nas putem upitnika