6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

 6.3.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

TRAJANJE NATJEČAJA: od 3.12.2021. do 31.01.2022.

Što možete financirati bespovratnim sredstvima?

1. kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja 6.3.1:  100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI)

Visina javne potpore 6.3.1: Fiksni iznos od 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama

50% troškova mora biti u vezi s povećanjem SO, digitalizacijom i/ili obnovljivim izvorima energije

Obvezna je prijava OPG-a u SUSTAV AGRONET zbog učitavanja projektnog prijedloga u sustav! Kako se prijaviti u sustav, pročitajte: OVDJE

Kako se prijaviti na natječaj? Ispunite PRISTUPNICU

Svrha natječaja 6.3.1

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici 6.3.1

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:

a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru

d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

e) zadruga registrirana za obavljanje  poljoprivredne djelatnosti,

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, koja moraju biti u rangu mikro ili malog poduzeća na način i pod uvjetima kako je to propisano Prilogom I Uredbe (EU) br. 702/2014

 

Kriterij odabira: Prilog 2 – Kriteriji odabira

Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu: Prilog 3 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Popis prihvatljivih troškova kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije ili digitalizaciji: Prilog 6 – Popis prihvatljivih troškova kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije i ili digitalizaciji

Kako se prijaviti? Ispunite PRISTUPNICU