6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima

 

6.1.1 PRIPREMANJE POSLOVNOG PLANA I DOKUMENTACIJE

 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« (2021. godina)

TRAJANJE NATJEČAJA: od 15.11.2021. do 28.12.2021.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava: 152.563.412,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Visina javne potpore: 50.000 EUR

Kako se prijaviti? Ispunite PRISTUPNICU

Obvezna je prijava OPG-a u SUSTAV AGRONET zbog učitavanja projektnog prijedloga u sustav! Kako se prijaviti u sustav, pročitajte: OVDJE

Svrha natječaja 6.1.1

Svrha natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici 6.1.1

Mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Provjerite svoje bodove i prolaznost: Prilog 2 – Kriteriji odabira

Popis dokumentacije: Prilog 3 – Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Popis prihvatljivih troškova:  Prilog 6 – Popis prihvatljivih troškova kojima se doprinosi obnovljivim izvorima energije i ili digitalizaciji

 

Kako se prijaviti? Ispunite PRISTUPNICU