Natječaj za tip operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”

Datum objave: 13. 7. 2021
Datum prijave: 13. 7. 2021
Kraj prijave: 13. 9. 2021

Korisnici:

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Visina javne potpore:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 120.000.000,00 kuna, a visina javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.