Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

DATUM OBJAVE: 7. 6. 2021
DATUM PRIJAVE: 16. 7. 2021
KRAJ PRIJAVE: 30. 9. 2021

Korisnici

a) jedinice lokalne samouprave – za sve prihvatljive projekte unutar Natječaja
b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave – za projekte tržnica
c) javne ustanove dječji vrtići– za projekte dječjih vrtića
d) dobrovoljna vatrogasna društva – za projekte vatrogasnih domova
Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore:
Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog dijela Zahtjeva za potporu iznosi 1.250.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
SUFINANCIRANJE:

Od 80 do 100 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)
a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“